Ja esat RTU students, vispirms autentificējieties

Studiju kursu katalogs

  • Meklēt:
Kods Nosaukums Studiju līmenis K.p.
AAI002 Prakse Pamatstudijas 2.00
AAP303 Teritorijas labiekārtošana un transports Pamatstudijas 2.00
AAP305 Pilsētbūvniecības pamati Pamatstudijas 2.00
AAP306 Ārtelpas detaļiekārtas Pamatstudijas 2.00
AAP353 Telpas projektēšana un dizains [2 daļas] Pamatstudijas 4.00
AAP453 Interjers un iekārtas dizains Augstākā līmeņa 2.00
AAP454 Reģionālās ainavas arhitektūra Augstākā līmeņa 2.00
AAP455 Menedžments un vadības ētika arhitektūras projektēšanā Augstākā līmeņa 2.00
AAP456 Arhitektoniski telpiskās vides sintēze Augstākā līmeņa 4.00
AAP457 Reģionālā plānošana, pilsētbūvniecība Augstākā līmeņa 2.00
AAP458 Būvniecības likumdošana un normatīvi Augstākā līmeņa 2.00
AAP459 Arhitektūras morfoloģija un zinātniski-pētnieciskās metodes Augstākā līmeņa 2.00
AAP463 Cilvēka un vides ekoloģija Augstākā līmeņa 2.00
AAP511 Dzīvojamo un sabiedrisko telpu interjers un iekārta Augstākā līmeņa 2.00
AAP512 Arhitektūras un pilsētbūvniecības projektēšana I [2 daļas] Augstākā līmeņa 14.00
AAP535 Perspektīvā pilsētbūvniecība Latvijā Augstākā līmeņa 2.00
AAP543 Zemes īpašumu vērtēšana un taksācija Augstākā līmeņa 2.00
AAP544 Reģionālā plānošana un prognostika Augstākā līmeņa 2.00
AAP554 Mazās arhitektūras formas un dizains Augstākā līmeņa 2.00
AAP555 Arhitektūras morfoloģija,sintēze un sociālā prognostika Augstākā līmeņa 2.00
AAP556 Tēlotājmākslu integrācija arhitektūrā Augstākā līmeņa 2.00
AAP558 Telpisko struktūru reģenerācija un plānošana Augstākā līmeņa 2.00
AAP559 Reģionālās ainavas ģenēze Latvijā Augstākā līmeņa 2.00
AAP561 Projektēšanas plānošana, organizācija un menedžments Augstākā līmeņa 2.00
AAP653 Arhitektūras ētika un zinātniskā darba metodika Doktora 7.00
AAP654 Arhitektūras un pilsētbūvniecības teorija Doktora 7.00
AAP655 Pilsētbūvnieciskās pētniecības metodes Doktora 8.00
AAP701 Teorētisko atziņu publiskā interpretācija Doktora 6.00
AAP702 Arhitektūras projektēšana IV Pamatstudijas 3.00
AAP704 Projektēšanas studija Pamatstudijas 6.00
AAP705 Ilgtspējīga dzīves vide Pamatstudijas 2.00
AAP706 Ilgtspējīga telpiskās vides attīstība Augstākā līmeņa 2.00
AAP707 Telpiskās vides projektēšana Augstākā līmeņa 6.00
AAP708 Pilsētvides dzīvotspēja Augstākā līmeņa 2.00
AAP709 Arhitektūras un vides projektēšana Pamatstudijas 2.00
AAP710 Digitālās arhitektūras pamati Pamatstudijas 2.00
AAP711 Ievads parametriskajā arhitektūrā Pamatstudijas 2.00
AAP712 Ilgtspējības principi arhitektūrā un būvniecībā Pamatstudijas 2.00
AAP713 Vēturisko ēku būvsubstance un tās saglabāšanas metodes Augstākā līmeņa 2.00
AAP714 Interjera arhitektūra Augstākā līmeņa 2.00
AAP715 Arhitektūras morfoloģija un pētniecība Augstākā līmeņa 2.00
<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] >>